Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

holdmy
holdmy
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
holdmy
9406 394b 400
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz vianiskowo niskowo
holdmy
 W sumie nie wiem jakie masz myśli związane ze mną, ale mam nadzieję, że chociaż trochę się ich wstydzisz
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianiskowo niskowo
7963 9aa9 400
Reposted from1caru5 1caru5 vianiskowo niskowo
holdmy
7399 a197 400
Reposted fromkropq kropq vianiskowo niskowo
holdmy
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianiskowo niskowo
holdmy
holdmy
5561 a8e9 400
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel vianiskowo niskowo
holdmy
4195 7843 400
Reposted frommicomomicuando micomomicuando vianiskowo niskowo
holdmy
6265 f1d6 400
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viadlaczegonie dlaczegonie
holdmy
0171 6068 400
8004 fd74 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianiskowo niskowo
holdmy
holdmy
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
holdmy
6619 8333
Reposted bychmielowastfun84hateyouandloveyoudimerrudapandaifyouleaveimtheonlyone
holdmy
Ludzie wkraczają w świat innych, a potem odchodzą, czasem spokojnie, czasem gwałtownie, lecz zawsze pozostaje żal.
— Danielle Steel

July 08 2015

holdmy
(...) na pewno sobie poradzisz! Wierzę w Ciebie, więc i Ty wreszcie w siebie uwierz. Będzie dobrze!
— trzyma mnie w ryzach już piąty rok
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
holdmy
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viawithoutadoubt withoutadoubt
holdmy
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...